Make your own free website on Tripod.com

Scorpiones

Scorpiones

Scorpiones algemeenheden
Scorpiones generalities
Scorpiones Identification Key - Determineersleutel

Scorpiones Terminology - Terminologie
Scorpiones Distribution - Distributie
Scorpiones Drawings - Tekeningen


Arachnida waarvan het prosoma gelijkvormig is en twee midden (mediane) en zes of tien zij (laterale) -ogen heeft en waarvan het opisthisoma in mesosoma en metasoma onder te verdelen valt, dat elk op zich uit zes somieten bestaat.
Pedicel niet aanwezig; telson in de vorm van een gifstekel. Cheliceren bestaand uit drie segmenten, klein, chelaat. Pedipalpen met zes segmenten, groot, krachtig, chelaat (=geschaard). Poten met zeven segmenten, tarsi met drie klauwen. Sternum drie- of vijfhoekig. Tweede mesosomatische somiet draagt een paar karakteristieke pectines.
Ademhaling bij middel van vier boeklongen op de derde tot de zesde opisthosomatische somieten.
Grootte: 14-210mm; eierlevendbarend (ovovivipaar); vroegste fossielen bekend vanuit het Siluur. Verspreiding: trropische en subtropische gebieden. Ongeveer 1300 soorten beschreven.

Arachnida in which the prosoma is uniform and bears two median and six or ten lateral eyes and the opisthosoma is divisible into mesosoma and metasoma, each of six somites.
Pedicle absent; telson in the form of a poison-sting. Chelicerae of three segments, small, chelate. Pedipalpi of six segments, large, powerful, chelate (pincerlike). Legs of seven segments, tarsi with three claws. Sternum triangular or pentagonal. Second mesosomatic somite bears a pair of characteristic pectines. Respiration by four pairs of lung-books on third to sixth opisthosomatic somites. Size: 14-210mm; ovoviparous; earliest fossil records from Silurian; widespread in tropical and subtropical regions. About 1300 species described.


Scorpiones Distribution - Distributie

Distribution/distributie


Identification Key - Determineersleutel
to the family/tot op de familie
Click the ciphers to go to the next step...
Klik op de cijfers om naar de volgende stap te gaan...

1. Sternum langer dan of even lang als breed.............................................3
1. Sternum longer than or as long as broad.................................................3
Niet zo - Not so.............................................................................................2

2. Sternum bestaande uit twee dwarsplaten en zodoende dus veel breder dan lang, soms nauwelijks zichtbaar............................................. BOTHRIURIDAE
2. Sternum of two transverse plates and thus much broader than long, sometimes scarcely visible...................................................BOTHRIURIDAE
Niet zo - Not so.............................................................................................1

3. Het proximale uiteinde van de tarsi voorzien van twee stevige, dikke stekels, het sternum meestal naar voren wijzend.............................................5
3. Proximal end of tarsi with two stout spines, sternum often pointed anteriorly...................................................5
Niet zo - Not so.............................................................................................4

4. Het proximale uiteinde van de tarsi voorzien van één buitenliggende stekel; sternum duidelijk vijfhoekig......................................................SCORPIONIDAE
4. Proximal end of tarsi with one external spine; sternum clearly pentagonal...................................................SCORPIONIDAE
Niet zo - Not so.............................................................................................3

5. Drie of vijf zijogen aan elke kant..............................................................7
5. Three or five lateral eyes on each side...................................................7
Niet zo - Not so.............................................................................................6

6. Twee zijogen aan elke kant, zelden geen.....................................................9
6. Two lateral eyes on each side, rarely none...................................................9
Niet zo - Not so.............................................................................................5

7. Sternum driehoekig, zelden bijna vijfhoekig; meestal een stekel onder de gifstekel................................................ BUTHIDAE
7. Sternum triangular or rarely almost pentagonal; often a spine beneath the poison- sting.......................................................BUTHIDAE
Niet zo - Not so.............................................................................................8

8. Sternum groot, met evenwijdige zijden en een depressie (inzinking) in het midden; drie zijogen; nooit een stekel onder de gifstekel............................................. VEJOVIDAE
8. Sternum wide, with parallel sides and median depression; three lateral eyes; never a spine below the poison-sting...................................................................VEJOVIDAE
Niet zo - Not so.............................................................................................7

9. Felgele vlek achter de zijogen, palpklauwtjes hebben vele korrelige lijnen...............................................CHAERILIDAE
9. Bright yellow spot behind the lateral eyes; palpal claw with many lines of granulations...................................CHAERILIDAE
Niet zo - Not so.............................................................................................10

10. Sternum bestaande uit twee dwarsplaten en zodoende dus veel breder dan lang, soms nauwelijks zichtbaar............................................. CHACTIDAE
10. No spot behind lateral eyes; palpal claw with but a single or a faint second line of granulations.........................................CHACTIDAE
Niet zo - Not so.............................................................................................9Subfamilie of the/van de Scorpionidae
Identification key - Determineersleutel


1. Met een duidelijke stekel of tubercel onder de gifstekel.......................................DIPLOCENTRINAE
1. With an obvious spine or tubercle under the sting.................................................DIPLOCENTRINAE
2. Niet zo - Not so.............................................................................................3

3. Tarsus met een afgerond uiteinde waarvan de rand een scherpe hoek vormt met de dorsale klauw-lobben.............................................5
3. Tarsus with rounded end, the edge of which forms an acute angle with the dorsal claw-lobes.................................................5
Niet zo - Not so.............................................................................................4

4. Tarsus niet afgerond, een rechte hoek vormend met de dorsale klauw-lobben...............................7
4. Tarsus not rounded, forming a right angle with the dorsal claw-lobe.................................................7
Niet zo - Not so.............................................................................................3

5. Staart met één middenste (mediane) ventrale richel; twee zijogen aan elke kant............................................................................................................................................................URODACINAE
5. Tail with one median ventral ridge; two lateral eyes on each side.................................................URODACINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................6

6. Staart met twee ventraal richels; drie zijogen aan elke kant.................................................SCORPIONINAE
6. Tail with two ventral ridges; three lateral eyes on each side.................................................SCORPIONINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................5

7. Carapace met midden (mediaan) groeve waarop vooraan een Y-achtige vork.................9
7. Carapace with median groove with Y-shaped fork anteriorly................................................9
Niet zo - Not so.............................................................................................8

8. Carapace zonder groeve of vork.................................................LISPOSOMINAE
8. Carapace without groove or fork.................................................LISPOSOMINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................7

9. Staart met één middenste ventrale richel op alle somieten................................HEMISCORPIONINAE
9. Tail with one median ventral ridge on all somites.................................................HEMISCORPIONINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................10

10. Staart met twee ventrale richels op de eerste vier somieten..................................ISCHNURINAE
10. Tail with two ventral ridges on the first four somites.................................................ISCHNURINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................9Subfamilie of the/van de Buthidae
Identification key - Determineersleutel


1. Proximaal segment van de tarsi van de achterpoten voorzien van een scherpe stekel.................................................................................................................................................BUTHINAE
1. Proximal segment of tarsi of posterior legs with sharp spine.................................................BUTHINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................2

2. Proximaal segment van de tarsi van de achterpoten vzonder stekel...............................CENTURINAE
2. Proximal segment of tarsi of posterior legs without spine.................................................CENTURINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................1Subfamilie of the/van de Chactidae
Identification key - Determineersleutel


1. De eerste vier staartsomieten voorzien van een korrelige midden (mediaan) richel; ganse lager vlak korrelig.................................................MEGACORMINAE
1. First four somites of tail with median granular ridge; whole of lower surface granular.................................................MEGACORMINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................2

2. De eerste vier staartsomieten zonder richel of met twee richels; lager vlak effen..............................................3
2. First four somites of tail with no ridge or with two ridges; lower surface smooth.................................................3
Niet zo - Not so.............................................................................................1

3. Tangen (forceps) van de pedipalpen afgevlakt; Oude Wereld...............EUSCORPIINAE
3. Forceps of pedipalpi flattened; Old World.................................................EUSCORPIINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................4

4. Forceps van de pedipalpen afgerond of hoekig..........................................................CHACTINAE
4. Forceps of pedipalpi rounded or angular; New World.................................................CHACTINAE
Niet zo - Not so.............................................................................................3Volgens "Zoologie 2" - P.-P. Grassé - Ed. Gallimard 1963, "The Arachnida" - Th.Savory - Edward Arnold & Co - London - 1952 en "Invertebrates" - Brusca and Brusca - Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts, U.S.A. - 1990
According "Zoologie 2" - P.-P. Grassé - Ed. Gallimard 1963, "The Arachnida" - Th.Savory - Edward Arnold & Co - London - 1952 and "Invertebrates" - Brusca and Brusca - Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts, U.S.A. - 1990


Email Gie Wyckmans
Deze pagina's © 1999 Gie Wyckmans & Dragon Research&Development
This pages © 1999 Gie Wyckmans & Dragon Research&Development


Home