De Arachniden - Systematiek

The Arachnids - SystematicsEvolutie en ClassificatieEr bestaat een algemene overeenkomst that de Orden van de Arachnida niet in een stijgende reeks van de meest primitieve naar de meest gespecializeerde kunnen worden gerangschikt. Dit is een gevolg van het feit dat primitieve kenmerken, zoals het bezit van van een duidelijk gesegmenteerd lichaam of vele gnathobases-paren, en gespecializeerde kenmerken zoals een complex klierstelsel (glandulair systeem) of een geëigende levenswijze, ogenschijnlijk zonder enig onderscheid tussen de verschillende groepen werden verdeeld.

In't algemeen worden de Schorpioenen tot de meest primitieve land-bewonende vormen gerekend, hoewel de Pedipalpi en de Solpugida eveneens de laagste plaats opeisen.

De Araneida dienen, als de meest georganiseerde groep, zeker op de hoogste trap te worden geplaatst en de Acari zijn overduidelijk gedegenereerd.

Maar over de relatieve plaatsen van de rest hebben diverse authoriteiten nog wel eens meningsverschillen; hun rijk gevarieerde oplossingen van het probleem komen in hun even gevarieerde classificatie-systemen tot uiting, en het is evenzeer moeilijk welke oplossing ook te negeren als deze onderling te verzoenen.

De natuur, én de fascinatie, van het probleem kan beter beoordeeld worden door een aantal pertinente eigenschappen in een tabel te plaatsen.
De karakteristieke formule voor de Solpugida is aldus ADFGILNP, terwijl de formule voor de Pseudoscorpiones BCEHILMP is.

VERDELING VAN BEPAALDE EIGENSCHAPPEN BIJ DE ARACHNIDA

Chelicerae.
Groot (A) of
Klein (B).
Pedipalpi.
Groot (C) of
Klein (D).
Pedipalpi.
Chelaat (E) of
Niet-Chelaat (F).
Prosoma.
Gesegmenteerd (G) or
Eenvormig (H).
Opisthosoma.
Gesegmenteerd (I) or
Eenvormig (J).
Pedicel.
Aanwezig (K) or
Afwezig (L)..
Prosomatische Klieren.
Actief(M) of
Onderdrukt (N).
Telson.
Aanwezig (O) or
Afwezig (P).
Scorpiones B C E H I L N O
Pedipalpi B C E G I K N O
Pseudoscorpiones B C E H I L M
ZIJDE
P
Araneida A D F H J K M
VENIJN
P
Palpigradi A D F G I K N O
Ricinulei B C E H I K N P
Solpugida A D F G I L N P
Opiliones A D F H J L M
ODORIF.
P
Acari B C E H J L N P

Een andere manier waarop de wisselende aard der eigenschappen weergegeven kan worden, wordt in de volgende tabel, die acht van de meest actuale Orden omvat, weergegeven;

ALTERNATIEVE EIGENSCHAPPEN BIJ DE ARACHNIDA

GESEGMENTEERD LICHAAM:
Telson.
GESEGMENTEERD LICHAAM:
Geen Telson.
ONGESEGMENTEERD LICHAAM:
Pedicel.
ONGESEGMENTEERD LICHAAM:
Geen Pedicel.
GROTE CHELICERAE Palpigradi Solpugida Araneida Opiliones
GROTE PEDIPALPI Scorpiones Pseudoscorpiones Ricinulei Acari

Niet alle zoölogen aanvaarden makkelijk een universele overeenstemming over de benaming van welk dier of welke groep ook.
Daar de vervanging van een naam door een andere niet resulteert in de universele vergetelheid van de benaming die vervangen werd, is een kennis van de synoniemen die men waarschijnlijk in de literatuur zal tegenkomen onontbeerlijk; deze worden in de volgende lijst weergegeven:

VERGELIJKENDE NOMENCLATUUR

ACTUELE NAAM SYNONIEM ALGEMENE BENAMING
ARACHNIDA Chelicerata; Acerata Fr. Arachnides; Germ. Spinnentiere; Ned. Spinachtigen
SCORPIONES Scorpionides; Scorpiides; Scorpionidea; Scorpionida Scorpions; Ned.Schorpioenen
PEDIPALPI Pedipalpida; Pedipalpa Eng. Whip-scorpions; Scorpion-spiders; Fr. Vinaigriers; Ger. Giesselspinnen
ARANEIDA Araneae; Araneides Spiders; Fr. Araignées; Ger./Ned. Spinnen
PALPIGRADI Microteliphonida; Microthelyphonida
RICINULEI Podogona; Rhignogastra; Meridogastra
PSEUDOSCORPIONES Chelonethi; Chernetidae; Chernetes; Pseudoscorpionida; Chelonethida False-scorpions; Book-scorpions; Ger.Ger. Afterskorpione; Ned. Pseudoschorpioenen
SOLPUGIDA Solifugae; Solpugides; Solpugae; Galeodea; Mycetophorae Sun-spiders; Camel-spiders; Wind-scorpions; Ger. Walzenspinnen
OPILIONES Phalangita; Phalangides; Phalangida Harvesters; Harvestmen; Harvest-spiders; Fr. Faucheurs; Ger. Weberknechte; Afterspînnen; Ned. Hooiwagens
ACARI Acarina; Acarida; Rhynocostomi Mites; Ger. Milben; Ned. Mijten


After Th.Savory's Masterpiece "The Arachnids"


Email Gie Wyckmans
Deze pagina's © 1999 Gie Wyckmans & Dragon Research&Development
This pages © 1999 Gie Wyckmans & Dragon Research&Development


Home