De Arachniden - Systematiek

The Arachnids - SystematicsVlaams/Flemish English/Engels

Daar er geen duidelijke overeenstemming bestaat wat betreft de systematiek van de Arachniden, hanteren wij de indeling volgens Grassé en Savory.
Eventuele opmerkingen en/of goed gefundeerde correcties zijn steeds welkom en kunnen alleen maar leiden tot een verbetering van deze systematische indeling.

Volgende werken werden geraadpleegd:
As there is no clear agreement about the Arachnids systematics, we use the classification according Grassé and Savory.
Eventual remarks and/or well founded corrections are always welcome and can only lead to an improvement of this systematics system.

The following works were consulted:

Systematische Inhoudstafel - Systematical Index

General Characteristics - Algemene Eigenschappen

Habits and Behaviour - Gewoonten en Gedrag

On theories of Animal Conduct- Over Theorieën van Dierengedrag...

Evolution and Classification - Evolutie en Classificatie

Something about legs and leg-bearing segments - Iets over poten en poot-dragende segmenten

Terminologie - TerminologySYSTEMATISCHE INHOUDSTAFEL
SYSTEMATICAL INDEX

Trilobita
Merastomoidea
Marellomorpha
Pseudocrustacea
Proarthropoda Trilobitomorpha ArthropleuridaEuarthropoda Chelicerata
(Arachnomorpha)
Merostomata Xiphosura
Arthropoda ARACHNIDA Go to Arachnids/Ga naar de Arachniden
Metazoa Pycnogonida
Pararthropoda
Onychophora
TardigradiNaar Familiesleutel  To Family keys
Pentastomida
(Linguatulida)
Mandibulata Crustacea
Myriapoda
Insecta
(Hexapoda)

Volgens "Zoologie 2" - P.-P. Grassé - Ed. Gallimard 1963
According "Zoologie 2" - P.-P. Grassé - Ed. Gallimard 1963


Email Gie Wyckmans
Deze pagina's © 1999 Gie Wyckmans & Dragon Research&Development
This pages © 1999 Gie Wyckmans & Dragon Research&Development


Home